1.
Dam Nhan Ba. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN NGHIỀN LÊN QUÁ TRÌNH PHÓNG NẠP VÀ DUNG LƯỢNG CỦA ĐIỆN CỰC ÂM SỬ DỤNG HỢP KIM LaNi5. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2022Jun.29];(30):124-8. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/467