1.
Trinh Thi Huyen Trang, Le Thi Thu Thao. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2022Jun.30];(30):79-5. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/460