1.
Nguyen Anh Tuan, Do Xuan Hung, Pham Thi Hoa. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG NHÔM A6061 VÀ INOX201. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2023Mar.31];(30):45-0. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/454