1.
Duong Thi Kim Duc, Vu Dinh Doanh. NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC, HOÀN THIỆN HỆ CỠ SỐ VÀ KHẮC PHỤC NẾP NHĂN NÁCH ÁO DÀI TAY RAGLAN. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2022Aug.17];(30):13-9. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/449