1.
Doan Hong Quang. PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG BẰNG MẠNG NƠ RON HỌC SÂU, DỰA TRÊN KHÓI VÀ LỬA THU NHẬN ĐƯỢC TỪ CAMERA GIÁM SÁT. jst [Internet]. 2020Sep.24 [cited 2022Jun.30];26:92-9. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/377