1.
Bui Van Dan, Le Thanh Son. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DÙNG XI LANH TRƯỢT ỨNG DỤNG LÀM PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. jst [Internet]. 2020Sep.24 [cited 2022Jun.29];26:58-2. Available from: https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/370