Bui Van Dan, and Le Thanh Son. “XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DÙNG XI LANH TRƯỢT ỨNG DỤNG LÀM PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC”. UTEHY Journal of Science and Technology 26 (September 24, 2020): 58-62. Accessed June 2, 2023. https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/370.