[1]
Pham The Tan, Hoang Van Han, and Vu Thi Kim Lien, “NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM CƯỜNG ĐỘ PHÁT XẠ THEO THỜI GIAN CỦA DUNG DỊCH HẠT NANO SẮT TỪ TRONG TỪ TRƯỜNG”, jst, no. 29, pp. 26-29, Apr. 2021.