TRINH THI HUYEN TRANG; LE THI THU THAO. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM. UTEHY Journal of Science and Technology, n. 30, p. 79-85, 30 Jun. 2021.