BUI VAN DAN; LE THANH SON. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DÙNG XI LANH TRƯỢT ỨNG DỤNG LÀM PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. UTEHY Journal of Science and Technology, v. 26, p. 58-62, 24 Sep. 2020.