Bui Van Dan, & Le Thanh Son. (2020). XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DÙNG XI LANH TRƯỢT ỨNG DỤNG LÀM PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 58-62. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/370