(1)
Nguyen Anh Tuan; Do Xuan Hung; Pham Thi Hoa. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG NHÔM A6061 VÀ INOX201. jst 2021, 45-50.