(1)
Duong Thi Kim Duc; Vu Dinh Doanh. NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC, HOÀN THIỆN HỆ CỠ SỐ VÀ KHẮC PHỤC NẾP NHĂN NÁCH ÁO DÀI TAY RAGLAN. jst 2021, 13-19.