(1)
Bui Van Dan; Le Thanh Son. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DÙNG XI LANH TRƯỢT ỨNG DỤNG LÀM PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC. jst 2020, 26, 58-62.