The influence of social networks on learning activities of students of Hung Yen University of Technology and Education

  • Hoang Thi Ngoc Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Ngoc Phuong
Keywords: Social network, Facebook, Student, learning, ifluence Hung Yen

Abstract

Facebook social network is used by many students for entertainment purposes and especially the purpose of learning and exchanging information. In addition to the positive impacts, at a certain angle, social networks Facebook caused negative impacts on students. The article looks at the status of using social networks and its impact on the learning activities of Hung Yen University of Technical Education students, thereby making recommendations to help students use Facebook social network effectively. According to research results, social network Facebook helps students' lifestyles become more active, supporting students in sharing and finding learning information. At the same time, the article also shows that using Facebook social network has a positive effect on the current academic results of students. It should be noted that, students need to know how to use Facebook appropriately to maximize the benefits provided by Facebook Social Network.

References

Huy Cương, bài viết Mạng xã hội ở Việt Nam – Một chân trời mới, 2010.

Gia Vũ, bài viết Nguy cơ từ mạng xã hội,VNMedia.vn, 2009.

Đỗ Nam Liên, Văn hóa nghe nhìn và giới trẻ, NXB Khoa học xã hội, TP.HCM, 2005.

Đề tài Tác động của truyền hình đến nhận thức về lối sống của giới trẻ tại TP.HCM hiện nay, nhóm sinh viên thực hiện Lê Xuân Thái, Đào Thị Thanh Thảo, Bùi Tá Thảo Trang, giáo viên hướng dẫn ThS Tạ Xuân Hoài.

Đề tài Mức độ sử dụng mạng xã hội của giới trẻ khu vực TP.HCM và ý nghĩa của nó đối với việc truyền thông tiếp thị – nghiên cứu của nhóm sinh viên K14 trường ĐH Dân Lập Văn Lang niên khóa 2010-2011 do nhóm sinh viên Lã Thị Lan, Nguyễn trường Giang, Lê Huy Khang, Nguyễn Thị Kim Oanh và Võ Vũ lâm Quyên thực hiện.

Published
2019-01-06
How to Cite
Hoang Thi Ngoc, & Le Ngoc Phuong. (2019). The influence of social networks on learning activities of students of Hung Yen University of Technology and Education. UTEHY Journal of Science and Technology, 20, 121-124. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/76