SOME SOLUTIONS TO ATTRACT LEARNERS TO STUDY AT HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Luong Thi Hai Yen Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Thi Hong Dao Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Minh Duc Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Hung Yen University of Technology and Educationattraction, students’ attraction, training quality

Abstract

Recently, the number of universities and colleges in Vietnam is increasing significantly; on the contrary, the number of high school graduates tends to decrease. Therefore, universities, especially newly established universities, must improve their competitiveness to compete with top-notch universities to attract students. In this article, the author has analyzed the measures that Hung Yen University of Technical Education has implemented to attract learners to study at the school and also proposed some solutions to attract learners study at the school in the current period such as improving the quality of training, branding, communication enhancement; upgrade infrastructure for training, etc.

References

Chính phủ. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, 2015.

R. Gross. Học tập đỉnh cao, NXB Lao động, 2007.

Nguyễn Tấn Hùng, Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ. Tạp chí Giáo dục, 2007, số 168, kì 2/7/2007, tr. 17-18.

Hoàng Thị Thu Phương, Vũ Trí Dũng, Xây dựng hình ảnh thương hiệu đại học, gợi ý từ các nghiên cứu quốc tế. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 204, tháng 6/2004, 2014.

Mạnh Tuấn, Những kĩ năng học tập hoàn hảo dành cho sinh viên, NXB Văn hóa - Thông tin, 2007.

Website thông tin trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Published
2019-01-06
How to Cite
Luong Thi Hai Yen, Hoang Thi Hong Dao, & Hoang Minh Duc. (2019). SOME SOLUTIONS TO ATTRACT LEARNERS TO STUDY AT HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 20, 67-70. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/64