STUDY ON DESIGN OF INTELLIGENT ELECTRIC WINDOW CONTROL SYSTEM IN CAR

  • Le Dang Dong Faculty of Automobile Engineering, Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Ngoc Tu Faculty of Automobile Engineering, Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Intelligent electric windows, electric window control system

Abstract

Most cars today are equipped with power window control systems. However, to reduce product costs, cars are usually only equipped with automatic and Jam Protection functions for the driver’s side window. Therefore, the need to equipment the above functions and some other functions as the entire electric window system of cars is interesting to many users. This paper presents the main results of the research and design of the intelligent electric window system in automobiles. The results show that the new system is stable, low-cost, and does not change much of the original structure of the vehicle.

References

Đỗ Văn Dũng, Giáo trình Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ô tô, Đại học SPKT TP Hồ Chí Minh, 2007.

Tài liệu đào tạo TEAM21 - Kỹ thuật viên chẩn đoán điện - Hệ thống cửa sổ điện, Công ty ô tô Toyota, 2003.

Lê Trí Quang, Nguyễn Hải Hà, Lê Ngọc Trúc, Điều khiển và lập trình với Arduino UNO – Mô phỏng và thực hiện trên phần cứng, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2021.

KIA, Phần mềm kiểm tra chẩn đoán ô tô hãng KIA (KIA GDS) – Mạch điện điều khiển cửa sổ điện xe KIA Rondo, KIA Auto, 2017.

Published
2022-12-31
How to Cite
Le Dang Dong, & Nguyen Ngoc Tu. (2022). STUDY ON DESIGN OF INTELLIGENT ELECTRIC WINDOW CONTROL SYSTEM IN CAR. UTEHY Journal of Science and Technology, 36, 45-51. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/571