RESEARCH TO DETERMINATE THE LAW OF OPTIMUM IGNITION TIMING ON ENGINE SKYACTIV-G 2.0 MAZDA 6

  • Bui Ha Trung Faculty of Automobile Engineering, Hung Yen University of Technology and Education
  • Khong Van Nguyen Faculty of Automobile Engineering, Hung Yen University of Technology and Education
  • Dong Minh Tuan Faculty of Automobile Engineering, Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: ESA (Electronic Spark Advance), optimum ignition timing, the ignition signal IGT

Abstract

The ESA (Electronic Spark Advance) system is a system that uses the engine ECU to determine the ignition timing based on the signals from the various sensors. The engine ECU calculates the ignition timing from the optimum ignition timing stored in memory to match the engine conditions, and then sends the ignition signal to the igniter. The optimum ignition timing is basically determined using. The ESA system consists of the various sensors, engine ECU, igniters, ignition coil, and spark plugs. Due to the characteristics of mixture and combustion technology, the design and programming of the ignition control program for direct injection engines is very complicated. In general, the design and manufacture of ECUs in general and ECUs for direct injection engines in particular are still quite new in Vietnam. The article aims to analyze the characteristics, working principles and build an experimental process on the GDI direct injection engine ignition system. The article is a synthesis of experimental results and research to determine the control rule of early ignition angle on Skyactiv-G 2.0 engine in Mazda 6.

References

Phạm Minh Tuấn, Động cơ đốt trong, 2010, NXB Khoa học và kỹ thuật..

Kĩ thuật ô tô và xe máy hiện đại, Bản dịch tiếng Việt từ ấn bản tiếng Đức lần thứ 30.

Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên hãng MAZDA.

William B. Ribbens, Understanding Automotive Electronics, 8th Edition, 2017, ButterworthHeinemann is an imprint of Elsevier.

Trần Văn Thoan, Khổng Văn Nguyên, Đồng Minh Tuấn, Lê Anh Vũ, Ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô, 2022, NXB Khoa học và kỹ thuật.

Đồng Minh Tuấn, Khổng Văn Nguyên, Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Matlab - Stateflow mô phỏng bộ ECU điều khiển điện tử hệ thống điều khiển lực kéo TCS trên xe ô tô du lịch. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ISSN: 2354-0575, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, số 24 tháng 12/2019.

Nguyễn Văn Hoàng, Khổng Văn Nguyên, Lê Thị Thanh, Nghiên cứu xác định quy luật cung cấp nhiên liệu trên động cơ Skyactiv-G 2.0 xe Mazda 6. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ISSN: 2354-0575, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, số 32 tháng 12/2021.

Published
2022-09-30
How to Cite
Bui Ha Trung, Khong Van Nguyen, & Dong Minh Tuan. (2022). RESEARCH TO DETERMINATE THE LAW OF OPTIMUM IGNITION TIMING ON ENGINE SKYACTIV-G 2.0 MAZDA 6. UTEHY Journal of Science and Technology, 35, 48-53. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/555