THE STUDY ON THE ERRORS AND MISTAKES PRONUNCIATION OF CHINESES SYLLABUS OF ENGLISH MAJOR STUDENTS – HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Nguyen Thi Huong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: causes, errors and mistakes in pronunciation of Chinese syllabus, solutions

Abstract

The study is conducted to show the errors and mistakes in pronunciation of Chinese syllabus of thirdyear English major students and Chinese as a second foreign language, analyzing the causes of the errors and providing solutions to these errors and mistakes. Participatiants of the study were 40 English major students, Faculty of Foreign Languages, Hung Yen University of Technology and Education. The study uses qualitative and quantitative methods to collect and analyze data. We hope that the study will be a useful document contributing to improving the quality of teaching and learning Chinese at the Faculty of Foreign Languages, Hung Yen University of Technology and Education.

References

Cát Tường Ba, “Phân tích lỗi sai vận mẫu của học sinh Ả Rập ở giai đoạn tiếng Hán sơ cấp”. Tạp chí Giáo dục tiếng Hoa nước ngoài, ISSN: 2221-9056, số 2/2012.

Chu Phương, “Đánh giá nghiên cứu về ngữ âm và việc giảng dạy ngữ âm tiếng Hán như một ngoại ngữ”. Tạp chí Đại học Sư phạm Vân Nam, ISSN: 1672-1306, 2006.

Hứa Quang Liệt, “So sánh đối chiếu ngữ âm và việc dạy học ngữ âm tiếng Hán cho người nước ngoài”. Tạp chí Đại học Quảng Châu, ISSN: 1671-394X, 2006.

Lỗ Kiện Ký, “Lý luận về ngôn ngữ trung gian và phân tích lỗi sai ngữ âm tiếng Hán của người nước ngoài”. Tạp chí Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, ISSN: 0257-9448, số 3/1984.

Mattana Sorranakom, “Phân tích lỗi sai và phương pháp dạy vận mẫu trong quá trình học tiếng Hán của sinh viên Thái Lan”, 2020, truy cập tại trang: https://m.xzbu.com/1/view-14934734.htm, truy cập ngày 4/2/2022.

Tô Nhược Quân, “Phân tích lỗi sai và cách khắc phục lỗi vận mẫu trong quá trình học tiếng Hán của học sinh Nepal”, Luận văn thạc sĩ Đại học Sư phạm Bắc Hà, 2017.

Published
2022-06-30
How to Cite
Nguyen Thi Huong. (2022). THE STUDY ON THE ERRORS AND MISTAKES PRONUNCIATION OF CHINESES SYLLABUS OF ENGLISH MAJOR STUDENTS – HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 34, 73-78. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/544