RESEARCH AND APPLICATION OF MATLAB - STATEFLOW SOFTWARE FOR PROPOSING ELECTRONIC CONTROL OF THE TURN SIGNAL AND HAZARD WARNING SYSTEMS IN CARS

  • Dong Minh Tuan Faculty of Automobile Engineering, Hung Yen University of Technology and Education
  • Khong Van Nguyen Faculty of Automobile Engineering, Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Anh Vu Faculty of Automobile Engineering, Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Electronic ECU, turn signal and hazard warning lights system

Abstract

This paper presents the main results in studying the control process of the electronic ECU for the turn signal and hazard warning lights in automobiles. Perform controller simulation with Matlab - stateflow software, thereby clarifying the physical process occurring during the control of the ECU. Initial results show that, with some working modes of the system controlled by the ECU, the results are consistent with the actual operation of the turn signal and hazard warning systems in cars today.

References

Nguyễn Thế Truyện, Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển tự động hóa có khả năng lập trình PAC cho các hệ thống điều khiển công nghiệp, 2007, Đề tài NCKH & PTCN cấp bộ.

Công ty Toyota Việt Nam, Toyota Service training, Hệ thống chiếu sáng, 1998.

Nguyễn Phùng Quang, Matlab & Simulink, 2000, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Http://www.mathworks.com/products/stateflow/ truy cập ngày 10/12/2021.

Lại Năng Vũ, Tổng hợp bộ điều khiển điện tử và mô phỏng hệ thống phanh có ABS trên ô tô du lịch, Luận văn thạc sỹ, 2008.

Đồng Minh Tuấn, Khổng Văn Nguyên, Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Matlab - Stateflow mô phỏng bộ ECU điều khiển điện tử hệ thống điều khiển lực kéo TCS trên xe ô tô du lịch. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, ISSN 2354-0575, số 24, 12/2019.

Published
2022-06-30
How to Cite
Dong Minh Tuan, Khong Van Nguyen, & Le Anh Vu. (2022). RESEARCH AND APPLICATION OF MATLAB - STATEFLOW SOFTWARE FOR PROPOSING ELECTRONIC CONTROL OF THE TURN SIGNAL AND HAZARD WARNING SYSTEMS IN CARS. UTEHY Journal of Science and Technology, 34, 60-66. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/542