EFFECT OF SPANDEX RATIO ON ELASTIC PROPERTIES OF WOVEN FABRICS MADE OF COTTON/SPANDEX CORE SPUN YARNS

  • Gian Thi Thu Huong Hanoi University of Science and Technology
Keywords: strechable fabric, Spandex ratio, structure parameters, elasticity recovery

Abstract

Woven fabric made of cotton-core spun yarn has been increasingly used in recent years due to its elasticity and comfortability, depending on the ratio spandex yarns in fabric. This paper presents the research results on the effect of the spandex ratio in the twill 2/1 woven fabric with 100 % cotton warp and cotton core spun yarn weft on elastic properties of fabric. As the weft density increases, the spandex ratio in the fabric increases, the weight g/m2 increases and the fabric structure changes. When the proportion of elastic fibers in the fabric increases, the stretch and elasticity of the fabric will be affected, especially in the horizontal of the fabric. This research is the scientific basis to design the textile technology parameters for the elastic cotton woven fabric in accordance with the design and size parameters of garment products.

References

Nicholus Tayari Akankwasa*, Qasim Siddiqui , Edwin Kamalha , Llyod Ndlovu, Cotton-elastane ring core spun yarn: A review. RRPL, 2013, 4(4), pp. 127-137.

Mofeda Abdul Rahman AL-ansary, “Effect of Spandex Ratio on the Properties of Woven Fabrics Made of Cotton / Spandex Spun Yarns”. Journal of American Science, 2011, 7(12), pp. 63-67.

Nguyễn Văn Lân, Thiết kế công nghệ dệt thoi Cấu trúc vải, 2014, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Mourad M. M; M. H. Elshakankery; Alsaid A. Almetwally, “Physical and Stretch Properties of Woven Cotton Fabrics Containing Different Rates of Spandex”. Journal of American, 2012.

Giần Thị Thu Hường, Phan Kim Ngân, Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số mật độ sợi ngang đến một số tính chất cơ lý của vải dệt thoi cotton/spandex. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2015, Số 4.

Huỳnh Văn Trí, Vật liệu may, 2016, NXB Đại học Công nghiệp- TP. Hồ chí Minh.

Published
2022-03-31
How to Cite
Gian Thi Thu Huong. (2022). EFFECT OF SPANDEX RATIO ON ELASTIC PROPERTIES OF WOVEN FABRICS MADE OF COTTON/SPANDEX CORE SPUN YARNS. UTEHY Journal of Science and Technology, 33, 109-113. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/531