PROGRAMMING AND SIMULATING ROBOT RV-2BF-D BY USING RT TOOLBOX 3

  • Dang Quang Dong Hung Yen University of Technology and Education
  • Dao Minh Tuan Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Thi Minh Tam Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Industrial Robotics, Robot RV-2FB-D, Cricos Studio, RT Toolbox 3

Abstract

Currently, the develope and study of equipments for teaching and research of the Department of Control and Automation - Division of Electrical and Electrical Engineering - Hung Yen University of Technology and Education for the application training goal is very necessary. A lot of equipment has been added through the projects, in which the Robot RV-2FB-D was equipped at 303-B5 Room (since 2017) for the “Industrial Robotics” Subjects. In this paper, the authors propose “Programming and simulating Robot RV-2FB-D by using RT Toolbox 3” to overcome the limitations of Cricos Studio for teaching theory and teaching practice at workshop as well as teaching practice online during the Covid-19 period.

References

Phạm Anh Quân, Điều khiển lai vị trí – lực tương tác cho Robot planar ba bậc tự do theo phương pháp thích nghi, 2008.

Nguyễn Phạm Thục Anh, “Xây dựng thuật toán điều khiển thích nghi dùng bộ quan sát mô hình trượt cho khớp nối mềm cánh tay robot”. Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2010, 77, tr. 43-48.

Nguyễn Phạm Thục Anh và Nguyễn Tuấn Phường, “Sử dụng bộ quan sát trạng thái tốc độ cao điều khiển bền vững robot”, 2010.

Nguyễn Tuấn Phường và Nguyễn Phạm Thục Anh, “Nghiên cứu bộ quan sát hệ số cao (HGO) được ứng dụng cho điều khiển bền vững cánh tay robot”. Tạp chí Khoa học truyền thông và vận tải, 2010, 32, tr. 122-128.

Bùi Quốc Khánh và Đỗ Việt Phương, “Điều khiển thích nghi dùng bộ quan sát trượt cho các khớp của tay máy công nghiệp có độ cứng vững thấp”. Hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa VCCA-2011, 2011, tr. 178-182.

Đỗ Văn Phúc và Bùi Quốc Khánh, “Nghiên cứu và xây dựng bộ quan sát trượt cho robot có khớp nối mềm”, 2011.

Trần Lục Quân và Trần Xuân Minh, “Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái có bộ quan sát Luenberger cho hệ thống vòng bi từ chủ động robot cứng 4 bậc tự do”, VCCA. VCCA- 2011, 2011, tr. 371-376.

Trần Quang Ánh, Bất đẳng thức Halanay và bất đẳng thức Gronwall trong nghiên cứu định tính các phương trình sai phân, Science, 2014.

Thái Hữu Nguyên, Phan Xuân Minh và Nguyễn Công Khoa, “Điều khiển trượt nơtron thích nghi bền vững cho robot 3 bậc tự do”. Journal of Science and Technology, 2014, 52, tr. 541-546.

Published
2021-12-31
How to Cite
Dang Quang Dong, Dao Minh Tuan, & Le Thi Minh Tam. (2021). PROGRAMMING AND SIMULATING ROBOT RV-2BF-D BY USING RT TOOLBOX 3. UTEHY Journal of Science and Technology, 32, 74-80. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/503