THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH (SMART HOME)

  • Bui Van Dan Hung Yen University of Technology and Education
  • Tran Dinh Toan Bac Ninh College of Electromechanics and Construction
  • Vu Trong Truong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Hệ thống nhà thông minh, Công nghiệp 4.0, Smart Home

Abstract

Bài báo này trình bày các bước Thiết kế hệ thống điều khiển, giám sát nhà thông minh (SMART HOME). Mục tiêu của việc thiết kế hướng đến tạo công cụ, thiết bị hỗ trợ cho việc quản lý nhà ở, nhà xưởng một cách thuận lợi, tiện dụng hơn, an toàn hơn. Đồng thời là sản phẩm thực tế phục vụ công tác giảng dạy. Qua đó thúc đẩy việc nghiên cứu, chế tạo thiết bị ứng dụng cho giảng dạy thực hành trong nhà trường.

References

https://vnetwork.vn/news/cac-so-lieu-thong-ke-internet-viet-nam-2019.

https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/10470-Thi-truong-nha-thong-minh-Viet-Nam-voi-nhung-con-so-day-trien-vong-Quy-12018.

https://bkaii.com.vn/tin-tuc/168-ung-dung-iot-trong-nong-nghiep-cong-nghe-cao.

https://mechasolution.vn/Blog/blynk-la-gi.

Nguyễn Ngọc Minh, Đề cương Đo lường cảm biến, Trường ĐHSPKT Hưng Yên, 2008.

https://vienthong.com.vn/tin-tuc/cong-nghe-24h/ung-dung-speedtest-la-gi-huong-dan-cach-tai-va-su-dung-speedtest.html.

Nguyễn Tất Bảo Thiện, hạm Quang Huy, Lập trình IoT với Arduino ESP8266 & XBEE, NXB Thanh Niên.

Vũ Hồng Sơn, Giáo trình lập trình C ứng dụng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 06/2019.

Published
2021-06-30
How to Cite
Bui Van Dan, Tran Dinh Toan, & Vu Trong Truong. (2021). THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH (SMART HOME). UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 60-65. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/457