TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC KHAY CHỨA MẦM TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG TRỒNG MẠ MẦM LÀM THỨC ĂN CHO BÒ

  • Nguyen Dinh Tung Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
  • Nguyen Van Tien Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
  • Mai Thanh Huyen Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
  • Nguyen Dinh Quy Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
Keywords: Mạ mầm, khay chứa mầm, tối ưu hóa, quy hoạch thực nghiệm

Abstract

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa quá trình lựa chọn kích thước khay chứa mầm trong dây chuyền tự động trồng mạ mầm làm thức ăn cho Bò. Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết, ảnh hưởng của các thông số này được xác định là phi tuyến. Vì thế đã chọn kế hoạch thực nghiệm theo phương pháp Box-Benken 5 yếu tố. Các yếu tố ảnh hưởng chính là: chiều dài khay, chiều rộng khay, chiều cao khay, tải trọng tác dụng và kích thước chốt đỡ khay. Bằng cách sử dụng quy hoạch trực giao đối xứng, thông qua kết quả phân tích phương sai ANOVA với phương pháp mặt đáp ứng trên mô hình quy hoạch thực nghiệm đạt được: chiều dài khay là 1200 mm; chiều rộng khay 420,3 mm; chiều cao khay 55 mm; tải trọng tác dụng lên khay 6 kg, kích thước chốt đỡ khay 10 mm. Kết quả phân tích bề mặt đáp ứng được các giá trị tối ưu về kết cấu để đạt được độ võng nhỏ nhất -0.5709 mm; mô men uốn nhỏ nhất 1,4266 Nm/m; ứng suất nhỏ nhất 4,4523 MPa. Kết quả này làm cơ sở khoa hoc và thực tiễn để sản xuất, chế tạo hàng loạt khay chứa/chi tiết.

References

Bùi Minh Trí, Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm, Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội, 2011.

Phạm Văn Lang, Bạch Quốc Khang, Cơ sở lý thuyết quy hoạch thực nghiệm và ứng dụng trong kỹ thuật nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 1998.

Software for desig of experiments, Stat-Ease, Inc, Minneapolis, USA.

Nguyễn Đình Tùng, “Khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến năng suất và tỷ lệ nảy mầm trong hệ thống sản xuất mạ mầm sử dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm”. Tạp chí

khoa học kỹ thuật Thủy Lợi và Môi Trường, Hội nghị khoa học và công nghệ cơ khí động lực lần thứ

XII, số 10 năm 2019, 2019.

Nguyễn Đình Tùng, Mai Thanh Huyền và cs, Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống dây chuyền thiết bị tự động sản xuất mạ mầm làm thức ăn cho Bò quy mô công nghiệp. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ - Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp, 2019-2020.

Published
2021-06-30
How to Cite
Nguyen Dinh Tung, Nguyen Van Tien, Mai Thanh Huyen, & Nguyen Dinh Quy. (2021). TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC KHAY CHỨA MẦM TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG TRỒNG MẠ MẦM LÀM THỨC ĂN CHO BÒ. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 38-44. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/453