STUDY THE CONDITIONS OF PRODUCTS GRAMENT TECHNOLOGY FROM ELATIC COTTON KNITTITED FABRIC ON THE QUILTED MACHINE - MF- 7823

  • Hoang Thi Linh Hung Yen University of Technology and Education
  • Duong Thi Thuy Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Sewing technology conditions, machine of slimming MF- 7823

Abstract

Sewing technology conditions are one of the important factors in producing quality garment products[3]. In this research, we determined the density of sewing stitches, sewing speed, number of breaks when sewing, thread breakout force, stretch, Twisted balance with sewing elastic cotton knitted-fabric on the machine of slimming MF- 7823. The analytical results show that if we choose the right material and equipments, we will have products of the desired quality.

References

Dư Văn Rê, Công nghệ may,NXB ĐH Quốc gia TP HCM, 2003.

Nguyễn Trọng Hùng, Thiết bị trong công nghiệp may, NXB Khoa học và kỹ thuật, năm 2002.

Tăng Thị Như Hà, “Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ may đến độ bền đường may vải dệt thoi đàn tính”, Luận văn Thạc sĩ, ĐHBK Hà Nội, năm 2007.

Schmetz Needles, Technical Advice for Sewing Textiles, 1990.

Darko Ujevic, Stana Kovacevic, ‘Impact of the Seam the Properties of Techical and Nonwoven Textiles of Making Car Seat Coverings’, NIJ, 2004.

Các chất liệu vải co giãn, http://enows.vn/tin-tuc/cac-chat-lieu-vai-co-gian-enVN712VN713.

Phan Thanh Thảo, ‘Khảo sát ảnh hưởng của chi số chỉ polyester tới độ bền đường may mũi thoi trên vải tráng phủ’. Hội nghị khoa học lần thứ 20 phân ban công nghệ Dệt-May & Thời trang– Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 10/2006.

Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 5239-1990).

Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 2266-1977).

Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 1748-1986).

Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 5238-1990).

Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 5240-1990).

Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 5242-1990).

Published
2019-07-10
How to Cite
Hoang Thi Linh, & Duong Thi Thuy. (2019). STUDY THE CONDITIONS OF PRODUCTS GRAMENT TECHNOLOGY FROM ELATIC COTTON KNITTITED FABRIC ON THE QUILTED MACHINE - MF- 7823. UTEHY Journal of Science and Technology, 22, 48-53. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/37