RESEARCHANDAPPLICATIONOF MATLAB - STATEFLOW SOFTWARE FOR SIMULATING THE ECU ELECTRONIC OF TRACTION CONTROLSYSTEM ONCARTRAVEL

  • Dong Minh Tuan Hung Yen University of Technology and Education
  • Khong Van Nguyen Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: ECU control center, traction control system (TCS)

Abstract

This paper presents the main results of the study process of the ECU control center on traction control system (TCS). Perform simulation controller by software Matlab - stateflow, thereby clarifying the physical processes occurring in the control of the ECU. Initial results showed that, with some working mode of the system (TCS), the engine torque parameter, brake pressure, the slip was ECU controller matches the actual curve system.

References

Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C67), 2014.

Lại Năng Vũ, Tổng hợp bộ điều khiển điện tử và mô phỏng hệ thống phanh có ABS trên ô tô du lịch-Luận văn thạc sỹ, 2008.

Toyota Service training, ABS & Hệ thống điều khiển lực kéo - công ty Toyota Việt Nam, 1998.

Đồng Minh Tuấn – Khảo sát, ứng dụng logic mờ trong chẩn đoán hư hỏng hệ thống phanh chính dựa trên xe cơ sở xe Kia 2700II, đề tài khoa học cấp trường, mã số: UTEHY.L.2019.14.

Matlab & Simulink –Nguyễn Phùng Quang, 2000.

Published
2020-01-14
How to Cite
Dong Minh Tuan, & Khong Van Nguyen. (2020). RESEARCHANDAPPLICATIONOF MATLAB - STATEFLOW SOFTWARE FOR SIMULATING THE ECU ELECTRONIC OF TRACTION CONTROLSYSTEM ONCARTRAVEL. UTEHY Journal of Science and Technology, 24, 41-47. Retrieved from https://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/322