1.
Bui Van Dan, Tran Dinh Toan, Vu Trong Truong. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH (SMART HOME). jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2022May25];(30):60-5. Available from: http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/457