1.
Nguyen Dinh Tung, Nguyen Van Tien, Mai Thanh Huyen, Nguyen Dinh Quy. TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC KHAY CHỨA MẦM TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG TRỒNG MẠ MẦM LÀM THỨC ĂN CHO BÒ. jst [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2022May26];(30):38-4. Available from: http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/453