1.
Phan Ngoc Tuan, Do Xuan Hung, Pham Thi Hoa. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP C45. jst [Internet]. 2021Apr.12 [cited 2022Jun.29];(29):92-6. Available from: http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/441