1.
Hoang Thanh Thao. NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN VÀ ĐỘ GIÃN KHI KÉO ĐỨT SỢI TRÊN CÁC NHÓM MÁY THÍ NGHIỆM KÉO ĐỨT. jst [Internet]. 2020Sep.24 [cited 2022May23];26:105-7. Available from: http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/379