Nguyen Dinh Tung, Nguyen Van Tien, Mai Thanh Huyen, and Nguyen Dinh Quy. “TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC KHAY CHỨA MẦM TRONG DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG TRỒNG MẠ MẦM LÀM THỨC ĂN CHO BÒ”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 30 (June 30, 2021): 38-44. Accessed June 29, 2022. http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/453.