Phan Ngoc Tuan, Do Xuan Hung, and Pham Thi Hoa. “ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP C45”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 29, Apr. 2021, pp. 92-96, http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/441.