[1]
Bui Van Dan, Tran Dinh Toan, and Vu Trong Truong, “THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH (SMART HOME)”, jst, no. 30, pp. 60-65, Jun. 2021.