Bui Van Dan, Tran Dinh Toan, and Vu Trong Truong. 2021. “THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH (SMART HOME)”. UTEHY Journal of Science and Technology, no. 30 (June), 60-65. http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/457.