BUI VAN DAN; TRAN DINH TOAN; VU TRONG TRUONG. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH (SMART HOME). UTEHY Journal of Science and Technology, n. 30, p. 60-65, 30 Jun. 2021.