LE DUY TUNG; DO TRONG TAN; NGUYEN VAN DUA. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU H∞ CHO HỆ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG. UTEHY Journal of Science and Technology, n. 29, p. 103-111, 12 Apr. 2021.