PHAN NGOC TUAN; DO XUAN HUNG; PHAM THI HOA. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP C45. UTEHY Journal of Science and Technology, n. 29, p. 92-96, 12 Apr. 2021.