Bui Van Dan, Tran Dinh Toan, & Vu Trong Truong. (2021). THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH (SMART HOME). UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 60-65. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/457