(1)
Bui Van Dan; Tran Dinh Toan; Vu Trong Truong. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH (SMART HOME). jst 2021, 60-65.