(1)
Ngo Thi Thao; Than Van The; Luyen The Thanh; Dinh Van Tung. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM VÀ LỰC CHẶN PHÔI ĐẾN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ DẬP VUỐT. jst 2021, 55-59.