(1)
Phan Ngoc Tuan; Do Xuan Hung; Pham Thi Hoa. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP C45. jst 2021, 92-96.