[1]
Dam Nhan Ba 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN NGHIỀN LÊN QUÁ TRÌNH PHÓNG NẠP VÀ DUNG LƯỢNG CỦA ĐIỆN CỰC ÂM SỬ DỤNG HỢP KIM LaNi5. UTEHY Journal of Science and Technology. 30 (Jun. 2021), 124-128.