[1]
Phan Ngoc Tuan, Do Xuan Hung and Pham Thi Hoa 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP C45. UTEHY Journal of Science and Technology. 29 (Apr. 2021), 92-96.