DETERMINATION AND COMPARISON OF THE QUALITY CHARACTERISTICS BETWEEN THE TWO SLUB YARNS WITH SAME BASE YARN COUNT BUT DIFFERENT SLUB PATTERNS

  • Gian Thi Thu Huong Hanoi University of Science and Technology
  • Nguyen Minh Tuan Hanoi University of Science and Technology
  • Hoang Thanh Thao Hanoi University of Science and Technology
Keywords: slub yarn, slub pattern, slub length, slub distance

Abstract

This paper presents the study of determination and comparison of the real yarn count, yarn count unevenness, yarn twist, yarn twist unevenness, yarn breaking force, yarn breaking force unevenness, yarn hairiness between two slub yarns with same base yarn count Ne10, but with different slub patterns. The study results show that the slub patterns affect the slub yarn quality through yarn quality characteristics such as the yarn breaking force, the yarn count unevenness and the yarn hairiness. The smaller the slub multiplier (or slub pattern), the higher the above slub yarn quality characteristics.

References

Nguyễn Minh Tuấn. Giáo trình Cấu trúc sợi, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2017.

İlhami İlhan, Osman Babaarslan, Deniz Vuruşkan. Effect of Descriptive Parameters of Slub Yarn on Strength and Elongation Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 2012, 20, 3(92), pp. 33-38.33E

Lu YZ,Gao WD, Xie CP, Twist Distribution of Ring Spun Slub Yarn and Its Inluence on The Yarn Strength. Journal of Textile Research, 2006.

Nguyễn Văn Lân. Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm và những ví dụ ứng dụng trong ngành dệt may, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2003.

Published
2023-06-30
How to Cite
Gian Thi Thu Huong, Nguyen Minh Tuan, & Hoang Thanh Thao. (2023). DETERMINATION AND COMPARISON OF THE QUALITY CHARACTERISTICS BETWEEN THE TWO SLUB YARNS WITH SAME BASE YARN COUNT BUT DIFFERENT SLUB PATTERNS. UTEHY Journal of Science and Technology, 38, 34-38. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/608