BUILDING A MODEL OF SYSTEM TO AUTOMATICALLY SEPARATE PRODUCT FROM MOLD USING PLC S7-300

  • Doan Duc Trong Haiphong University
  • Dang Huu Vinh Haiphong University
  • Bui Gia Thinh Haiphong University
Keywords: PLC controller, WinCC, system to automatically separate the product from the mold

Abstract

In this paper, we present a model monitoring control system that automatically separates the product from the mold using PLC S7-300 and monitoring on HMI. The system is built based on the theoretical research analysis method and the actual system, thereby providing the optimal plan for the calculation and selection of equipment. The completed system has been reported and successfully deployed in teaching and scientifc research for lecturers and students at the Faculty of Electrical and Mechanical Engineering, Hai
Phong University. From this system, readers can develop to build a large system model that can be applied in industry, serving production activities at foundries, mechanical processing.

References

Sơn, N. L., Thiết kế, chế tạo máy tự động xếp phôi, đo và phân loại sản phâm cơ khí, Doctoral dissertation, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2017.

Đức, N. K. Á. L. T., Kỳ, T. H. N. N., & Dĩnh, N. N., Thiết kế hệ thống scada cho nhà máy vàng Bồng Miêu trên nền PCS7.

Trịnh, Q. T., Thiết kế hệ thống điều khiển dùng PLC cho máy xấn tôn tại nhà máy thép ViệtHàn, Doctoral dissertation, Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012.

Tô Đằng, Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ điện-lý thuyết kết cấu-tính toán lựa chọn và sử dụng, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2001.

Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Văn Hà, Tự động hóa với SIMATIC S7 200, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2000.

Published
2023-06-30
How to Cite
Doan Duc Trong, Dang Huu Vinh, & Bui Gia Thinh. (2023). BUILDING A MODEL OF SYSTEM TO AUTOMATICALLY SEPARATE PRODUCT FROM MOLD USING PLC S7-300. UTEHY Journal of Science and Technology, 38, 27-33. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/607