EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE MOVEMENT LIMITATION OF WOMEN’S UPPER BODY AND APPLICATION TO DESIGN BASIC BLOCK PATTERN OF SHIRT

  • Pham Ngoc Mai Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Thuy Ngọc Hanoi University of Science and Technology
Keywords: Movements limitation of the human body, design residue, basic block of shirt

Abstract

The article presents the results of surveying the movement limitation of medium sized women’s upper body with 152 ÷ 156 cm standing height and 82 ÷ 86 cm chest circumference. From the results of determining the absolute and relative increase in movement of the 29 upper body measurements compared with the standard standing posture, the minimum design residual of the basic block of shirt is proposed. The results of wearing this basic block on 5 female bodies representing the size group show that this basic block has a good fit and comfort.

References

Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, ATLAS nhân trắc học người Việt Nam trong lứa tuổi lao động (Dấu hiệu nhân trắc tĩnh và động), 2002, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, ATLAS nhân trắc học người Việt Nam trong lứa tuổi lao động (Dấu hiệu tầm hoạt động khớp và trường thị giác), 1997, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

Nguyễn Phú Chiến, Nghiên cứu xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm áo Vest nữ Việt Nam (dành cho phụ nữ tuổi 18-35). Báo cáo khoa học Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 2010.

Trần Thị Minh, Nghiên cứu phân loại đặc điểm cơ thể sinh viên nữ lứa tuổi 22 trường ĐHSPKT Hưng Yên, Luận văn Thạc sĩ, trường đại học Bách khoa Hà Nội, 2012.

Phạm Thị Mai Xuân, Nghiên cứu thiết kế trang phục thể thao dành cho nam vận động viên đua xe đạp lứa tuổi 18-23. Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2018.

Đỗ Thị Hoa Ngà, Nghiên cứu nhân trắc bàn tay nữ sinh viên phục vụ thiết kế gang tay da. Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2017.

Nguyễn Thị Vân, Nghiên cứu thiết kế một số chủng loại áo cho thiếu nhi. Luận văn thạc sĩ, trường đại học Bách Khoa Hà Nội, 2013.

Е. Б. Коблякова, Конструирование одежды с элементами САПР, Москва Легиромытиздат, 2010.

Maria Modzelewska, Making women’s casual wear cycling friendly, Master of fine Arts in Faculty of Arts and Humanities, 2015.

Deepty Gupta, ”Design and Engineering of functional clothing”. Indian Journal of Fibers and textile Research, Volume 36, 2011.

Deepti Gupta and Norsaadah Zakaria, Anthropometry, Apparel Sizing and Design, Woodhead Publishing, 2014.

Published
2022-03-10
How to Cite
Pham Ngoc Mai, & Nguyen Thi Thuy Ngọc. (2022). EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE MOVEMENT LIMITATION OF WOMEN’S UPPER BODY AND APPLICATION TO DESIGN BASIC BLOCK PATTERN OF SHIRT. UTEHY Journal of Science and Technology, 31, 104-110. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/485