ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM VÀ LỰC CHẶN PHÔI ĐẾN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ DẬP VUỐT

  • Ngo Thi Thao Hung Yen University of Technology and Education
  • Than Van The Hung Yen University of Technology and Education
  • Luyen The Thanh Hung Yen University of Technology and Education
  • Dinh Van Tung Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: dập ấm, lực chặn phôi, độ nhám, truyền nhiệt tiếp xúc, phần mềm Comsol

Abstract

Công nghệ dập sâu có gia nhiệt đang được ứng rộng rãi để giảm các khuyết tật như rách, nhăn. Thông thường, có hai phương pháp gia nhiệt là trực tiếp và gián tiếp. Khi gia nhiệt trực tiếp trên khuôn, các thanh nhiệt được đặt trong cối và tấm chặn phôi để làm nóng khuôn sau đó truyền sang phôi. Trong bài báo này, ảnh hưởng của độ nhám bề mặt và lực chặn phôi đến thời gian gia nhiệt và nhiệt độ phân bố trên phôi đã được nghiên cứu. Một mô hình truyền nhiệt được xây dựng dựa vào phần mềm phân tích Comsol. Kết quả chỉ ra rằng lực chặn phôi và độ nhám bề mặt có ảnh hưởng tới thời gian gia nhiệt cho phôi. Kết quả này cung cấp những thông tin cho quá trình xây dựng toàn bộ quá trình dập ấm cho các loại phôi có tính chất dẫn nhiệt và độ dày khác nhau.

References

Abdel-Wahab El-Morsy, Ken-Ichi Manabe, Finite element analysis of magnesium AZ31 alloy sheet in warm deep-drawing process considering heat transfer effect. Materials Letters, 60, pp. 1866 – 1870, 2006.

Johannes Winklhofer, G. Trattnig, Christoph Lind, C. Sommitsch, Hannes Feuerhuber, Simulation of Aluminium Sheet Metal Deep Drawing at Elevated Temperature using LS-Dyna, LS-DYNA Forum,Bamberg 2010.

M. Huseyin Cetin, Abdullah Ugur, Osman Yigit, Hasan Gokkaya, Erol Arcaklioglu, Development of Forming Temperature Curves for Warm Deep Drawing Process Under Non-isothermal Conditions, Arab J Sci Eng, 40, pp. 2763–2784, 2015.

J. M. P. Martins, J. L. Alves, D. M. Neto, M. C. Oliveira, L. F. Menezes, Numerical analysis of different heating systems for warm sheet metal forming. Int J Adv Manuf Technol, 83, pp. 897–909, 2016.

Luyen The-Thanh, Mac Thi-Bich, Banh Tien-Long, Nguyen Duc-Toan, A study on heating and determining the temperature generation on the sheet metal before the deep drawing process, International Journal of Modern Physics B, Vol. 34, No. 22n24, 2040133, 2020.

Thi-Thao Ngo, Luyen The Thanh, and Van-The Than, Study on Heating Process for Drawing Mold Based on Numerical Method. MMMS 2020 Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham.

Jin-Huang Huang et al., An inverse method for estimating heat sources in a high speed spindle, Applied Thermal Engineering, 105, pp. 65–76, 2016.

Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Fundamentals of heat and mass transfer, seventh ed., second ed., John Wiley & Sons, New York, 2011

https://www.comsol.com/blogs/thermal-contact-resistance-simulation/

Madhusudana CV. Thremal contact conductance. Switzerland: Springer 2014.

Published
2021-06-30
How to Cite
Ngo Thi Thao, Than Van The, Luyen The Thanh, & Dinh Van Tung. (2021). ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHÁM VÀ LỰC CHẶN PHÔI ĐẾN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT TRONG CÔNG NGHỆ DẬP VUỐT. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 55-59. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/456