THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  • Khong Vu Quang Hanoi University of Science and Technology
Keywords: Chưng cất nước ngọt, nhiệt nước làm mát, nhiệt khí thải, két thu hồi nhiệt

Abstract

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế két thu hồi nhiệt khí thải và nhiệt nước làm mát động cơ đốt trong sử dụng trong hệ thống chưng cất nước ngọt từ nước biển. Nghiên cứu đưa ra được kết cấu két thu hồi nhiệt khí thải và nhiệt nước làm mát trên cơ sở tính toán thiết kế bằng sự kết hợp giữa phần mềm AVL-Boost và Ansys fluent. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng nhiệt thu hồi từ khí thải và nước làm mát phụ thuộc vào chế độ làm việc của động cơ đốt trong, ở chế độ toàn tải đạt tới 14,8 kW và 44,34 kW. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống tận dụng nhiệt khí thải và nhiệt nước làm mát để chưng cất nước ngọt từ nước biển sử dụng trên các tàu khai thác thủy sản xa bờ của Việt Nam.

References

John E. Heywood, Internal Combustion Engine Fundmentals, 2002, McGraw-Hill Book Company, Singapore.

M.S. Narayana, Dr.N. HariBabu, “Simulation of combined otto and rankine cycle in an i.c.engine”, International Journal of Mechanical Engineering, Vol. 3, Issue 7, 2015.

K.S. Maheswari, K.K. Murugavel and G. Esakkimuthu, “Thermal desalination using diesel engine exhaust waste heat—an experimental analysis”, Desalination, Vol. 358, pp 94-100, 2015.

Chi Lu Shixue Wang, Chen Chen and YanzheLi, “Effects of heat enhancement for exhaust heat exchanger on the performance of thermoelectric generator”, Applied Thermal Engineering, Vol. 89, pp 270-279, 2015.

B.Orr, A.Akbarzadeh, M.Mochizuki and R.Singh, “A review of car waste heat recovery systems utilising thermoelectric generators and heat pipes”, Applied Thermal Engineering, Vol. 101, pp 490–495, 2016.

Tae Young Kim, Assmelash A.Negash and Gyubaek Cho, “Waste heat recovery of a diesel engine using a thermoelectric generator equipped with customized thermoelectric modules”, Energy Conversion and Management, Vol. 124, pp 280-286, 2016.

http://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201202/tau-ca-thieu-nuoc-ngot-bai-toan-chua-co-loi-giai-238783/

Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến, Vũ Minh Diễn, Hệ thống tận dụng năng lượng nhiệt của nước làm mát và khí thải của động cơ đốt trong để chưng cất nước ngọt trên các tàu khai thác thủy hải sản xa bờ, Bằng độc quyền sáng chế, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KH và CN, số 24229, ngày 21-05-2020.

http://www.sasakura.co.jp/e/products/index.html.

Published
2021-06-30
How to Cite
Khong Vu Quang. (2021). THIẾT KẾ KÉT THU HỒI NHIỆT KHÍ THẢI VÀ NHIỆT NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. UTEHY Journal of Science and Technology, (30), 20-26. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/450