NGHIÊN CỨU HÀN THÉP CÁC BON VỚI HỢP KIM NHÔM BẰNG QUÁ TRÌNH HÀN MIG

  • Nguyen Quoc Manh Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Hợp kim nhôm A5052, Dây hàn phụ ER4043, Quá trình hàn MIG, Độ bền kéo, Cấu trúc tế vi, Độ cứng tế vi

Abstract

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu về hàn giáp mối hợp kim nhôm A5052 với thép SS400 với kiểu vát mép phi truyền thống bằng phương pháp hàn bán tự động trong môi trường khí trơ bảo vệ, sử dụng dây hàn phụ ER4043. Các đặc điểm về cấu trúc tế vi được quan sát bằng kính hiển vi quang học (OM), kính hiển vi điện tử quét (SEM), độ cứng tế vi được đo bằng máy đo độ cứng tế vi. Các kết quả trong nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tại khu vực liên kết giữa kim loại mối hàn và bề mặt tấm thép các bon thấp xuất hiện một lớp liên kim giòn với chiều dầy nhỏ hơn 10 μm. Do lớp liên kim này có đặc tính giòn nên sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến tính chịu lực của liên kết hàn giữa hai vật liệu, hạn chế được lớp liên kim này có thể giúp một số đặc tính cơ học của liên kết hàn tăng lên đáng kể.

References

Nguyen, Van Nhat, et al. “Investigation on lap-joint friction stir welding between AA6351 alloys and DP800 steel sheets.” Sādhanā 43.10, pp. 1-7, 2018.

Nguyen, Van Nhat, Quoc Manh Nguyen, and Shyh-Chour Huang. “Microstructure and mechanical properties of butt joints between stainless steel SUS304L and aluminum alloy A6061-T6 by TIG welding.” Materials 11.7, 1136, 2018.

Nguyen, Quoc Manh, et al. “Investigation of A5052 Aluminum Alloy to SS400 Steel by MIG Welding Process.” International Conference on Advances in Computational Mechanics. Springer, Singapore, 2017.

Yan, Shi, et al. “CW/PW dual-beam YAG laser welding of steel/aluminum alloy sheets.” Optics and Lasers in Engineering 48.7-8, pp. 732-736, 2010.

Song, J. L., et al. “Effects of Si additions on intermetallic compound layer of aluminum–steel TIG welding–brazing joint.” Journal of Alloys and Compounds 488.1, 217-222, 2009.

Watanabe, Takehiko, Hideo Sakuyama, and Atsushi Yanagisawa. “Ultrasonic welding between mild steel sheet and Al–Mg alloy sheet.” Journal of Materials Processing Technology 209.15-16, pp. 5475-5480, 2009.

Yong, Y.; Tong, Z.D.; Cheng, Q.; Wen, Z. Dissimilar friction stir welding between 5052 aluminum alloy and AZ31 magnesium alloy. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 20, s619–s623, 2010.

Joo, SungMin. “Joining of dissimilar AZ31B magnesium alloy and SS400 mild steel by hybrid gas tungsten arc friction stir welding.” Metals and Materials International 19.6, pp. 1251-1257, 2013.

Nguyen, Quoc Manh, and Shyh-Chour Huang. “An investigation of the microstructure of an intermetallic layer in welding aluminum alloys to steel by MIG process.” Materials 8.12, pp. 8246-8254, 2015.

Vũ Đình Toại. “Nghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG.” Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, pp. 87-89, 2015.

Song, J. L., et al. “Effects of Si additions on intermetallic compound layer of aluminum–steel TIG welding–brazing joint.” Journal of Alloys and Compounds 488.1, pp. 217-222, 2009.

Nguyen, Quoc Manh, et al. “Investigation of A5052 Aluminum Alloy to SS400 Steel by MIG Welding Process.” International Conference on Advances in Computational Mechanics. Springer, Singapore, 2017.

Tiryakioǧlu, Murat, Mark Jolly, and Glenn Byczynski, eds. Shape Casting: 6th International Symposium 2016. John Wiley & Sons, 2016.

Nguyen, Van Nhat, et al. “An Investigation of Dissimilar Welding Aluminum Alloys to Stainless Steel by the Tungsten Inert Gas (TIG) Welding Process.” Materials Science Forum, Vol. 904, Trans Tech Publications Ltd, 2017.

Torkamany, M. J., S. Tahamtan, and J. Sabbaghzadeh. “Dissimilar welding of carbon steel to 5754 aluminum alloy by Nd: YAG pulsed laser.” Materials & Design 31.1, pp. 458-465, 2010.

Nguyen, Van Nhat, et al. “An investigated of butt joint between aluminum alloy A5052 and stainless steel SS400 by using MIG welding method.” 2017 International Conference on Applied System Innovation (ICASI). IEEE, 2017.

Published
2021-04-12
How to Cite
Nguyen Quoc Manh. (2021). NGHIÊN CỨU HÀN THÉP CÁC BON VỚI HỢP KIM NHÔM BẰNG QUÁ TRÌNH HÀN MIG. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 133-138. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/447