MARKETING NGÂN HÀNG HƯỚNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ HIỆN NAY

  • Nguyen Dac Hung Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: marketing ngân hàng, phát triển bền vững, kỷ nguyên số

Abstract

Trong xu thế mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và kỷ nguyên số đang phát triển mạnh mẽ hiện nay, hoạt động ngân hàng ở Việt Nam nói chung không ngừng phải đổi mới. Đặc biệt là, hoạt động kinh doanh tiền tệ và cung ứng dịch vụ tiện ích của các ngân hàng thương mại đang chủ động ứng dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ số, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Đồng thời các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện nhiều biện pháp giữ được khách hàng truyền thống và thu hút khách hàng mới. Trên cơ sở đó, hệ thống ngân hàng thương mại phát triển an toàn, bền vững, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.
Một trong số các giải pháp phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt Nam, đó là sử dụng có hiệu quả marketing trong kỷ nguyên số, với việc lồng ghép trong các chiến dịch đưa ra các sản phẩm ngân hàng số, dựa trên các công nghệ số, thiết bị di động, mạng Internet tiến hành đồng bộ với các biện pháp khác phát triển khách hàng, phát triển thị trường. Bài viết tập trung nghiên cứu nội dung này.

References

vbna, Các thông tin về hoạt động ngân hàng hội viên hàng quý, năm 2019-2020”, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, 2020, truy cập tại trang ww.vbna.org.vn; , ngày truy cập từ 21/9 – 20/10/2020.

Khuất Vũ Linh Nga, truy cập tạihttps://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/marketing-trong-ngan-hang-va-mot-so-giai-phap-32916.html, 2012, ngày truy cập 21/4/2020.

sbv (2020), tài liệu công bố trong các cuộc họp báo của Ngân hàng Nhà nước, thông tin do đại diện NHNN công bố trong một số cuộc hội thảo; một số thông tin khác được truy cập tại www.sbv.gov.vn, các mục: Cơ sở dữ liệu quốc gia, Tin tức – Sự kiện, cổng thông tin điện tử NHNN: truy cập từ ngày 12/9-20/10/2020.

Published
2021-04-12
How to Cite
Nguyen Dac Hung. (2021). MARKETING NGÂN HÀNG HƯỚNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ HIỆN NAY. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 119-125. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/445